Jozefinski uzao ili perec uzlova je bez sumnje najkorisniji dekorativni uzao. Izrađuje se s dvije niti ili s dvije grupe niti, što omogućuje da se koristi u bilo kojem dijelu rada.

Jozefinski uzao i njegove varijante.

Turban je vrlo specifičan i izrazito eksploatiran uzao. Moguće ga je izraditi u bezbrojnim varijantama i na mnogo načina. Izrađuje se pomoću različitih alata, shema i dijagrama, ali tri su osnovne. To su broj uzica, broj udvojaka i broj strukova. Inače je to jedan od rijetkih uzlova koji mogu biti plosnati i trodimenzionalni. U obje prikaza djeluje vrlo dekorativno. Crteži pokazuju način izrade turbana s pet uzica, tri udvojaka i dva struka, plosnata i trodimenzionalna.

Plosnati turban.


Da bismo uradili isti uzao u tri dimenzije, koristimo cilindrični oblik kao pomoćni element.

Razne turbanske inačice.

Knjiga „Makrame – umetnost vezivanja čvorova“ je urađena kao priručnik za sve koje makrame može interesovati . Knjiga sadrži preko 120 crteža i preko 150 fotografija u boji. Za one koji počinju, dato je sve što je potrebno za uspešno savlađivanje makramea. Data su detaljna uputstva o izradi čvorova, kavandoli vezivanje, nizovi i gajtani, ukrasni početci,vezivanje u krug, odevni predmeti i sva ostala tumačenja koja su potrebna za uspešnu realizaciju projekata. Za one koji poznaju makrame radovi u knjizi mogu poslužiti kao nadahnuće za buduće stvaralačke aktivnosti.

U knjizi je dat mali osvrt na čvorove i preplete manastira Moravske škole, koji su svojom kamenom plastikom dali puni doprinos u razvoju ukrasnih čvorova i prepleta.