Istinski ljubavni uzao sastoji se od dva obična uzla, koja bi trebala biti simetrična kako bi djelovala kao jedan uzao. Upravo zbog takve veze uzao je dobio tako romantično ime. Ovaj uzao također može stvoriti vrlo dekorativne mreže.

Mornarski uzao je varijanta istinskog ljubavnog uzla koji se pojedinačno koristi ili se njime započinje motiv. Prema kineskom uvjerenju, taj uzao donosi zdravlje i bogatstvo u svakom domu gdje je prisutan.

Knjiga „Makrame – umetnost vezivanja čvorova“ je urađena kao priručnik za sve koje makrame može interesovati . Knjiga sadrži preko 120 crteža i preko 150 fotografija u boji. Za one koji počinju, dato je sve što je potrebno za uspešno savlađivanje makramea. Data su detaljna uputstva o izradi čvorova, kavandoli vezivanje, nizovi i gajtani, ukrasni početci,vezivanje u krug, odevni predmeti i sva ostala tumačenja koja su potrebna za uspešnu realizaciju projekata. Za one koji poznaju makrame radovi u knjizi mogu poslužiti kao nadahnuće za buduće stvaralačke aktivnosti.

U knjizi je dat mali osvrt na čvorove i preplete manastira Moravske škole, koji su svojom kamenom plastikom dali puni doprinos u razvoju ukrasnih čvorova i prepleta.