Pauk Krstaš
Devojka sa krčagom.jpg
"Djevojka sa krčagom", rad po fresci "Rađanje Bogorodice" iz crkve Svetog Dimitrija, kompleksa manastira Pećke Patrijaršije.
Simonida.jpg
"Kraljica SImonida", rad po fresci iz manastira Gračanica
1. Crveni ratnik.JPG
Crveni ratnik
2. Dveri.jpg
Dveri
3 Ribe.JPG
Ribe
4 Ptica.JPG
Ptica
5 Izvor.JPG
Izvor
6 Romb.JPG
Romb
7 Quipu. 1.JPG
"Quipu 1"
8 Quipu. 2.jpg
"Quipu. 2"
9 Morava.jpg
Morava
10 Red.jpg
Red

Knjiga „Makrame – umetnost vezivanja čvorova“ je urađena kao priručnik za sve koje makrame može interesovati . Knjiga sadrži preko 120 crteža i preko 150 fotografija u boji. Za one koji počinju, dato je sve što je potrebno za uspešno savlađivanje makramea. Data su detaljna uputstva o izradi čvorova, kavandoli vezivanje, nizovi i gajtani, ukrasni početci,vezivanje u krug, odevni predmeti i sva ostala tumačenja koja su potrebna za uspešnu realizaciju projekata. Za one koji poznaju makrame radovi u knjizi mogu poslužiti kao nadahnuće za buduće stvaralačke aktivnosti.

U knjizi je dat mali osvrt na čvorove i preplete manastira Moravske škole, koji su svojom kamenom plastikom dali puni doprinos u razvoju ukrasnih čvorova i prepleta.