Osnovni uzlovi na kojima se temelje makrame i sa kojima se sve radi su rebrasti i kvadratni uzlovi. Osim osnovnih, tu su i pomoćni uzlovi koji su prisutni u svakom radu, ali u manjoj mjeri, zatim dekorativni uzlovi koji se manje koriste, uglavnom kao detalji na proizvodu.

Ako pratite kretanje niti na crtežu, tekstualno objašnjenje neće biti potrebno.

Dvostruki poluuzao ili zrnasti uzao zapravo je zavezak, a sastoji se od dva poluzaveska i izrađen je pomoću dvije niti. Jedna nit je vodilica, a druga nit tvori zavezak. Uvijek postavite vodilicu iznad radnih niti i obratite pozornost na to da bude zategnuta.

Broj dvostrukih poluuzlova oko horizontalne vodilice naziva se vodoravni niz i to je učinjeno kako je prikazano na slici.

Ako temeljnu nit postavimo dijagonalno preko radnih niti u lijevu ili desnu strani, formira se dijagonalni niz.

Okomiti niz se izrađuje s istim uzlom kao vodoravni niz, ali niti mijenjaju ulogu tako da se uzli vezuju vodilicom, a radne niti postaju vodilice.

Ova metoda vezivanja posebice se primjenjuje u Cavandoli tehnici, gdje su ti uzorci napravljeni s narodnom šarom.

Knjiga „Makrame – umetnost vezivanja čvorova“ je urađena kao priručnik za sve koje makrame može interesovati . Knjiga sadrži preko 120 crteža i preko 150 fotografija u boji. Za one koji počinju, dato je sve što je potrebno za uspešno savlađivanje makramea. Data su detaljna uputstva o izradi čvorova, kavandoli vezivanje, nizovi i gajtani, ukrasni početci,vezivanje u krug, odevni predmeti i sva ostala tumačenja koja su potrebna za uspešnu realizaciju projekata. Za one koji poznaju makrame radovi u knjizi mogu poslužiti kao nadahnuće za buduće stvaralačke aktivnosti.

U knjizi je dat mali osvrt na čvorove i preplete manastira Moravske škole, koji su svojom kamenom plastikom dali puni doprinos u razvoju ukrasnih čvorova i prepleta.