Običnim uzlom se najčešće pričvršćuje noseća nit kada se započinje rad, ali se također koristi kada se rad završava pri izradi resa, a može se koristiti u izradi jednostavnih mrežama.

Radi se kao kada izrađujete plosnii uzao. Ako se nakon izrade jedne polovice plosnog, uzla donja nit ne vraća od dole, već se postavlja odozgo i nastavlja rad u istom smjeru, formira se kabel u obliku spirale.

Knjiga „Makrame – umetnost vezivanja čvorova“ je urađena kao priručnik za sve koje makrame može interesovati . Knjiga sadrži preko 120 crteža i preko 150 fotografija u boji. Za one koji počinju, dato je sve što je potrebno za uspešno savlađivanje makramea. Data su detaljna uputstva o izradi čvorova, kavandoli vezivanje, nizovi i gajtani, ukrasni početci,vezivanje u krug, odevni predmeti i sva ostala tumačenja koja su potrebna za uspešnu realizaciju projekata. Za one koji poznaju makrame radovi u knjizi mogu poslužiti kao nadahnuće za buduće stvaralačke aktivnosti.

U knjizi je dat mali osvrt na čvorove i preplete manastira Moravske škole, koji su svojom kamenom plastikom dali puni doprinos u razvoju ukrasnih čvorova i prepleta.