Plosni uzao, drugi je osnovni uzao. Sastoji se od dvije polovice polu uzla, a izrađuje se sa tri ili više niti, ali četiri niti najčešće se koriste za njezinu izradu.

Izradu plosnog uzla najbolje ćete shvatiti ako su vaše radne niti različitih boja. Pravilo je da ako nit kojoj počnete uzao prolazi ispod vodilica, uvijek bi trebao biti ispod vodilica u daljnjem radu. Ako radite s dvije različito obojene niti, eventualna pogreška odmah se primjećuje.

Radom ovog uzla s više niti u nizu, vodilice i radne niti u svakom sljedećem redu mijenjaju svoju ulogu.

Knjiga „Makrame – umetnost vezivanja čvorova“ je urađena kao priručnik za sve koje makrame može interesovati . Knjiga sadrži preko 120 crteža i preko 150 fotografija u boji. Za one koji počinju, dato je sve što je potrebno za uspešno savlađivanje makramea. Data su detaljna uputstva o izradi čvorova, kavandoli vezivanje, nizovi i gajtani, ukrasni početci,vezivanje u krug, odevni predmeti i sva ostala tumačenja koja su potrebna za uspešnu realizaciju projekata. Za one koji poznaju makrame radovi u knjizi mogu poslužiti kao nadahnuće za buduće stvaralačke aktivnosti.

U knjizi je dat mali osvrt na čvorove i preplete manastira Moravske škole, koji su svojom kamenom plastikom dali puni doprinos u razvoju ukrasnih čvorova i prepleta.