Radovi koji su svrstani u ovu grupu predstavljaju uradke koji su jednostavni i lakši za izradu. To podrazumijeva da ih djeca srednoškolske dobi mogu lakše savladati radeći svoje makrame uradke. Djeci mlađoj od deset-dvanaest godina potrebna je pomoć starijih prilikom izrade svojih radova. Stariji koji počinju da se bave makrameom ovakvi radovii mogu poslužiti za uvježbavanje tehnike, pored toga što njima mogu razveseliti najmlađe.

Djevojčica
Klaun

Bijeli dječak - Način izrade.

Korak 1

Korak 2

Korak 3

Korak 4

Korak 5

Korak 6

Korak 7

Korak 8

Knjiga „Makrame – umetnost vezivanja čvorova“ je urađena kao priručnik za sve koje makrame može interesovati . Knjiga sadrži preko 120 crteža i preko 150 fotografija u boji. Za one koji počinju, dato je sve što je potrebno za uspešno savlađivanje makramea. Data su detaljna uputstva o izradi čvorova, kavandoli vezivanje, nizovi i gajtani, ukrasni početci,vezivanje u krug, odevni predmeti i sva ostala tumačenja koja su potrebna za uspešnu realizaciju projekata. Za one koji poznaju makrame radovi u knjizi mogu poslužiti kao nadahnuće za buduće stvaralačke aktivnosti.

U knjizi je dat mali osvrt na čvorove i preplete manastira Moravske škole, koji su svojom kamenom plastikom dali puni doprinos u razvoju ukrasnih čvorova i prepleta.