1. Narodni muzej 14.05.2018.god.jpg
Kreativna radionica u Narodnom muzeju Čačak, 14.Svibanj 2018

2. Narodni muzej 15.05.2018.god.jpg
Kreativna radionica u Narodnom muzeju Čačak, 15.Svibanj 2018

4. Narodni muzej 18.05.2018.god.jpg
Kreativna radionica u Narodnom muzeju Čačak, 18.Svibanj 2018

5. Narodni muzej 19.05.2018.god.jpg
Kreativna radionica u Narodnom muzeju Čačak, 18.Svibanj 2018


Knjiga „Makrame – umetnost vezivanja čvorova“ je urađena kao priručnik za sve koje makrame može interesovati . Knjiga sadrži preko 120 crteža i preko 150 fotografija u boji. Za one koji počinju, dato je sve što je potrebno za uspešno savlađivanje makramea. Data su detaljna uputstva o izradi čvorova, kavandoli vezivanje, nizovi i gajtani, ukrasni početci,vezivanje u krug, odevni predmeti i sva ostala tumačenja koja su potrebna za uspešnu realizaciju projekata. Za one koji poznaju makrame radovi u knjizi mogu poslužiti kao nadahnuće za buduće stvaralačke aktivnosti.

U knjizi je dat mali osvrt na čvorove i preplete manastira Moravske škole, koji su svojom kamenom plastikom dali puni doprinos u razvoju ukrasnih čvorova i prepleta.