Турбан је врло специфичан и врло експлоатисан чвор. Могуће га је радити у безброј варијанти и на више начина. Ради се помоћу разних помагала, шема и дијаграма, али су три ствари основне. То су број превоја, број намотаја и број струкова. Иначе то је један од ретких чворова који се могу радити пљоснати и тродимензионални. У обе варијанте делује врло декоративно. На цртежима је приказан начин израде турбана са пет превоја три намотаја и два струка, пљоснатог и у три димензије.

Пљоснати турбан.


Да би се урадио исти чвор у три димензије као помоћно средство користимо неки предмет ваљкастог облика.

Разне варијанте турбана.

Књига „ Макраме –уметност везивања чворова“ је урађена као приручник за све које макраме може интересовати . Књига садржи преко 120 цртежа и преко 150 фотографија и у боји. За оне који почињу дато је све што је потребно за успешно савлађивање макрамеа. Дата су детаљна упутства о изради чворова, кавандоли везивање, низови и гајтани, украсни почетци, везивање у круг, одевни предмети и сва остала тумачења која су потребна за успешну реализацију пројеката. За оне који познају макраме радови у књизи могу послужити као надахнуће за будуће стваралачке активности.

У књизи је дат мали осврт на чворове и преплете манастира Моравске школе, који су својом каменом пластиком дали пуни допринос у развоју украсних чворова и преплета.