Љубавни чвор се састоји од два обична чвора, који треба да су симетричнии да делују као један чвор. Управо због таквог споја чвор је добио тако романтично име. Овим чвором се могу израђивати и врло декоративне мреже.

Детелина или морнарски крст је варијанта љубавног чвора који се користи појединачно или се са њиме почиње мотив. По кинеском веровању овај чвор доноси здравље и богатство у свакој кући где је присутан.

Јозефинин чвор или переца чвор је без сумње најексплоатисанији украсни чвор. Ради се са две нити или са две групе нити што му омогућава да се може урадити на било ком делу рада.

Јозефинин чвор и његове варијанте.

Књига „ Макраме –уметност везивања чворова“ је урађена као приручник за све које макраме може интересовати . Књига садржи преко 120 цртежа и преко 150 фотографија и у боји. За оне који почињу дато је све што је потребно за успешно савлађивање макрамеа. Дата су детаљна упутства о изради чворова, кавандоли везивање, низови и гајтани, украсни почетци, везивање у круг, одевни предмети и сва остала тумачења која су потребна за успешну реализацију пројеката. За оне који познају макраме радови у књизи могу послужити као надахнуће за будуће стваралачке активности.

У књизи је дат мали осврт на чворове и преплете манастира Моравске школе, који су својом каменом пластиком дали пуни допринос у развоју украсних чворова и преплета.