Полу завезак се ради са две или више нити. Може се радити са лева у десно или са десна у лево. Ради се на исти начин као половина ребрастог чвора или половина шевине главе. Наизменичним везивањем добијају се лепи низови игајтани у облику ланца.

Примери низова полу завеском са две или више нити.

Обичан намотај или сабирни чвор се најчешће користи код завршавања рада да би се више нити везало у групу.

Књига „ Макраме –уметност везивања чворова“ је урађена као приручник за све које макраме може интересовати . Књига садржи преко 120 цртежа и преко 150 фотографија и у боји. За оне који почињу дато је све што је потребно за успешно савлађивање макрамеа. Дата су детаљна упутства о изради чворова, кавандоли везивање, низови и гајтани, украсни почетци, везивање у круг, одевни предмети и сва остала тумачења која су потребна за успешну реализацију пројеката. За оне који познају макраме радови у књизи могу послужити као надахнуће за будуће стваралачке активности.

У књизи је дат мали осврт на чворове и преплете манастира Моравске школе, који су својом каменом пластиком дали пуни допринос у развоју украсних чворова и преплета.