Обичним чвором се најчешће причвршћује носећа нит приликом почињања неког рада, али се користи и код завршавања рада приликом прављења реса, а помоћу њега се могу правити и једноставне мреже.

Ради се како је приказано код израде четвртастог чвора. Уколико се после израде једног получвора доња нит не врати одоздо већ се постави одозго а настави рад у истом смеру, добија се гајтан у облику спирале.

Почетни завезак је исти као почетни чвор али се везује на другачији начин. Због начина везивања многи ова два чвора одвајају па почетни завезак често називају шевина глава.

Овим чвором се могу радити врло лепи гајтани и низови приликом израде наруквица или каишева.

Књига „ Макраме –уметност везивања чворова“ је урађена као приручник за све које макраме може интересовати . Књига садржи преко 120 цртежа и преко 150 фотографија и у боји. За оне који почињу дато је све што је потребно за успешно савлађивање макрамеа. Дата су детаљна упутства о изради чворова, кавандоли везивање, низови и гајтани, украсни почетци, везивање у круг, одевни предмети и сва остала тумачења која су потребна за успешну реализацију пројеката. За оне који познају макраме радови у књизи могу послужити као надахнуће за будуће стваралачке активности.

У књизи је дат мали осврт на чворове и преплете манастира Моравске школе, који су својом каменом пластиком дали пуни допринос у развоју украсних чворова и преплета.