Многи су своју прву плетеницу везали још као деца било да су користили траву или конац. Најчешће су то биле плетенице са три стука. Но плетенице се могу радити са много више струкова. Цртеж приказује израду плетеница са три, четири, пет и шест струкова.

У овом одељку посебну пажњу поклонит ћемо преплету на каменој пластици И покушај да то одрадимо помоћу нити.

Преплет је орнамент за који се сматра да се развио на хришћанском оријенту одакле се пренео у Европу. То је орнамент геометријског облика који се састоји од испреплетених двочланих, трочланих и четворочланих трака. Такав преплет се задржао и у Србији где на пластици моравске школе доживљава свој врхунац. У моравској каменој пластици преплет је по правилу двочлан тојест свака трака се састоји од две нити.

Лазарица, архиволт и розета у постољу кубета

Љубостиња, сликана декорација изнад бифоре на источној фасади.

Поред преплета који је некада и осликан на прозорима се могу уочити и многи чворови као на следећим сликама.

Лазарица, детаљ прозора на северној конхи.
Плочасти чвор по детаљу са предходне слике


Манасија, Чвор розета.

У манастиру Каленић на јужном зиду припрате налази се шупљикава розета која поред биљних орнамената садржи предиван пример комбинације переца чвора у кружном низу од осам чворова. Иста таква розета, мањег обима, налази се у горњој зони манастира Љубостиња.

Каленић, розета на јужном зиду припрате
Урађени узорак према предходној слици

На југоисточном делу јужне фасаде Каленића налази се још један леп примерак розете са тракама у бесконачном преплету. Када се мало боље загледа схватите да је то један предиван преплет који помоћу две нити формираврло леп чвор чије је средиште прекривено цветом.

Каленић, розета на југоисточном зиду
Урађен узорак розете по предходној слици

Пажљивим посматрањем може се уочити још много сличних примера . Поред преплета и чворова који се могу видети на фрагментима камене пластике моравске школе, украсни чворови и преплети су присутни и на унутрашњој декорацији цркава, на илустрацијама средњевековних рукописа, накиту и другим предметима за свакодневну употребу.

У жељи да се одређени преплети боље сагледају дате су њихове обраде од нити на следећим сликама.Ово је био покушај да вам мало приближим развој камене пластике моравске школе а посебно преплета и чворова на њој.

Књига „ Макраме –уметност везивања чворова“ је урађена као приручник за све које макраме може интересовати . Књига садржи преко 120 цртежа и преко 150 фотографија и у боји. За оне који почињу дато је све што је потребно за успешно савлађивање макрамеа. Дата су детаљна упутства о изради чворова, кавандоли везивање, низови и гајтани, украсни почетци, везивање у круг, одевни предмети и сва остала тумачења која су потребна за успешну реализацију пројеката. За оне који познају макраме радови у књизи могу послужити као надахнуће за будуће стваралачке активности.

У књизи је дат мали осврт на чворове и преплете манастира Моравске школе, који су својом каменом пластиком дали пуни допринос у развоју украсних чворова и преплета.