Четвртасти чвор, или како га још називају пљоснати или макраме чвор, је други основни чвор. Састоји се од два полу чвора а ради се помоћу три или више нити, али се најчешће за његову израду користе четири нити.

Израду четвртастог чвора најбоље ћете схватити ако вам радне нити буду различите обојености. Правило је да ако вам нит којом почињете чвор пролази испод основних нити она у даљем раду мора увек бити испод основних нити. Ако радите са две раличито обојене нити евентуална грешка је одмах уочљива.

Радећи овај чвор са више нити у низу, основне и радне нити у сваком следећем реду мењају улогу.

Књига „ Макраме –уметност везивања чворова“ је урађена као приручник за све које макраме може интересовати . Књига садржи преко 120 цртежа и преко 150 фотографија и у боји. За оне који почињу дато је све што је потребно за успешно савлађивање макрамеа. Дата су детаљна упутства о изради чворова, кавандоли везивање, низови и гајтани, украсни почетци, везивање у круг, одевни предмети и сва остала тумачења која су потребна за успешну реализацију пројеката. За оне који познају макраме радови у књизи могу послужити као надахнуће за будуће стваралачке активности.

У књизи је дат мали осврт на чворове и преплете манастира Моравске школе, који су својом каменом пластиком дали пуни допринос у развоју украсних чворова и преплета.