Ребрасти чвор или зрнасти чвор је уствари завезак, а састоји се из два плузавеска а ради се помоћу две нити. Једна нит је основна а друга је радна нит којом се формира завезак. Основну нит увек поставимо изнад радних нити и она треба да буде затегнута.

Више ребрастих чворова око једне водоравне основне нити називамо водоравни низ а ради се као што је приказано на слици.

Ако основну нит поставимо преко радних нити дијагонално у леву или десну страну формирамо дијагонални низ.

Вертикални низ се ради истим чвором као водоравни низ али нити мењају улогу тако да се чворови везују основном нити а радне нити постају основне.

Овај начин везивања посебно се примењује у Кавандоли (Cavandoli) техници, којом су урађени ови узорци са народном шаром.

Књига „ Макраме –уметност везивања чворова“ је урађена као приручник за све које макраме може интересовати . Књига садржи преко 120 цртежа и преко 150 фотографија и у боји. За оне који почињу дато је све што је потребно за успешно савлађивање макрамеа. Дата су детаљна упутства о изради чворова, кавандоли везивање, низови и гајтани, украсни почетци, везивање у круг, одевни предмети и сва остала тумачења која су потребна за успешну реализацију пројеката. За оне који познају макраме радови у књизи могу послужити као надахнуће за будуће стваралачке активности.

У књизи је дат мали осврт на чворове и преплете манастира Моравске школе, који су својом каменом пластиком дали пуни допринос у развоју украсних чворова и преплета.