Vitičasti uzao je ista kao obrnuti dvostruki poluuzao, ali je vezan na drugačiji način. Zbog načina vezivanja, mnogi ova dva uzla odvajaju, pa vitičasti uzao često se naziva ševina glava.

S ovim uzlom mogu se napraviti vrlo lijepi kabeli i nizovi prilikom izrade narukvica ili remenja.

Polu zavezak se izrađuje s dvije ili više niti. Može se raditi s lijeva na desno ili s desna na lijevo. Izrađuje se na isti način kao polovica rebrastog uzla ili polovica ševine glave. Naizmijeničnim vezivanjem dobivaju se lijepi nizovi i kabeli u obliku lanca.

Primjeri nizova s polu zaveskom s dvije ili više niti.

Knjiga „Makrame – umetnost vezivanja čvorova“ je urađena kao priručnik za sve koje makrame može interesovati . Knjiga sadrži preko 120 crteža i preko 150 fotografija u boji. Za one koji počinju, dato je sve što je potrebno za uspešno savlađivanje makramea. Data su detaljna uputstva o izradi čvorova, kavandoli vezivanje, nizovi i gajtani, ukrasni početci,vezivanje u krug, odevni predmeti i sva ostala tumačenja koja su potrebna za uspešnu realizaciju projekata. Za one koji poznaju makrame radovi u knjizi mogu poslužiti kao nadahnuće za buduće stvaralačke aktivnosti.

U knjizi je dat mali osvrt na čvorove i preplete manastira Moravske škole, koji su svojom kamenom plastikom dali puni doprinos u razvoju ukrasnih čvorova i prepleta.